Tôi muốn lập một nick mới để chat và liên lạc với người thân?

Follow
 • Follow publicly
 • Follow privately
 • Unfollow
Best Answer
có nhiều cách vào www.yahoo.com.vn đăng nhập lậi nhìn bên bên phải sign out nhấn thoát và đn lại cách 2 =>mở bg chát thấy Get a New yahoo ID...... đăng nick mới là xong
 • Rate
 • Comment

Other Answers (4)

Rated Highest
 • Rated Highest
 • Oldest
 • Newest

Who is following this question?

  %
  BEST ANSWERS
  Member since:
  Points: Points: Level
  Total answers:
  Points this week:
  Follow
   
  Unfollow
   
  Block
   
  Unblock